• 2822_orig.jpg
  • 2802_orig.jpg
  • 283_orig.jpg
  • 282_orig.jpg

شرکت راه و ساختمان شاداب نیکشهر

شرکت راه و ساختمان شاداب نیکشهر به شماره ثبت 18 در سال 1374 فعالیت خود را اغاز کرده است این شرکت در راستا پروژهای راه سازی در مجموع بیش از 380 کیلومتری راه احداث نموده است. و در راستای فعالیت های کشاورزی از جمله زه کشی و احداث کانال های ابیاری و ابگیری خاکی فعالیت شایان داشته و به مرحله بهره برداری رسانده است. لازم به ذکر است که بخش عمده فعالیت های این شرکت در مناطق محروم و راه های روستایی کشور متمرکز بوده است.
 

طرح ها و پروژه ها